INTEGRITETSPOLICY

1. Allmänt

1.1 Definitioner

Personuppgift: innebär varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (”registrerad”): en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt med hänvisning till identifikationer som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, online-identifikationer eller en eller flera faktorer som är specifika för den personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

För denna Integritetspolicy, är de Personuppgifter vi kommer att behandla beskrivna i punkten 3.1. nedan.

Anonymisering av Personuppgift / anonymiserad Personuppgift: ”Anonymisering” av en Personuppgift innebär att behandla den med syftet att irreversibelt förhindra identifiering av den person som den hänför sig till. En uppgift kan betraktas som anonymiserad när den inte tillåter identifiering av den person den hänför sig till, och det inte är möjligt att någon person kan identifieras från uppgiften, genom ytterligare behandling av uppgiften eller genom att behandla den med annan information som är tillgänglig eller troligtvis tillgänglig. Anonymisering ska vara oåterkallelig.

1.2 Allmän information

Denna Integritetspolicy omfattar vårt Lojalitetsprogram/lojalitetskortsprogram/medlemskap, och i de delar den är tillämplig för Lojalitetspoängssamlingen, och mobila applikationer (tillsammans benämnda "Tjänsterna") som kan nås via olika media eller enheter, och tillhandahålls av Oss särskilt via mobila applikationer, webbplatser eller i pappersform
Syftet med denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) är att informera dig om:
(i) hur Vi samlar och behandlar dina personuppgifter.
(ii) Dina rättigheter, hur du utövar dem och vad Vi har gjort för att hjälpa dig att utöva nämnda rättigheter.
Vi uppmuntrar dig att läsa denna Integritetspolicy noggrant. Genom att använda tjänsterna och förse Oss med dina Personuppgifter, bekräftar du att du har blivit informerad om användningen av dina Personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du inte vill att dina Personuppgifter ska användas av Oss i enlighet med denna Integritetspolicy, vänligen förse Oss inte med dina Personuppgifter. Vänligen observera att i sådant fall kanske du inte kommer att ha tillgång till och/eller kunna använda alla funktioner i tjänsterna (såsom Lojalitetspoängssamling, skräddarsydda rabatter, alternativ och preferenser).
Tjänsterna riktas till användare från sexton (16) års ålder (för användare under arton (18) ska aktiveringen av Lojalitetspoängssamlingen godkännas av vårdnadshavare).
Rodamco Handel AB, org. Nr 556782-9311 som personuppgiftsansvarig på lokal nivå (den "Lokalt Personuppgiftsansvariga”) och Unibail Management S.A.S., 7 Place du Chancelier Adenauer, 75016 Paris, Frankrike, registrerad hos Handels- och Bolagsregistret i Paris under nummer 414878389, som personuppgiftsansvarig på gruppnivå (den "Personuppgiftsansvariga på Gruppnivå"), gemensamt personuppgiftsansvariga ("Personuppgiftsansvariga"). ("Vi" / "Oss") behandlar dina personuppgifter i samband med tillhandahållandet av våra ”Tjänster”.
Vi lägger stor vikt vid skyddet av Personuppgifter.
Den Lokalt Personuppgiftsansvariga samlar in Personuppgifter från dig som kund/besökare på köpcentrumet och dess webbplats. Den Lokalt Personuppgiftsansvariga kommer att behandla dina uppgifter genom att informera dig om specifika erbjudanden och evenemang för respektive köpcentrum. Den Personuppgiftsansvariga på Gruppnivå har ingått flera personuppgiftsbiträdesavtal och serviceavtal med tjänsteleverantörer för att ge dig den tekniska möjligheten att registrera dig för lojalitetsprogrammet, eller för att kunna ladda ner och använda Appen. Dessutom kommer den Personuppgiftsansvariga på Gruppnivå att förhandla om erbjudanden från tredje män vilka kommer att vara tillgängliga för lojalitetsmedlemmar. Dessa erbjudanden kommer att tillhandahållas av den Lokalt Personuppgiftsansvariga. Dessa tredje män kommer inte att få tillgång till dina Personuppgifter såvida inte annat framgår av Avsnitt 4 nedan. De Personuppgiftsansvariga kommer gemensamt att analysera ditt kundbeteende för att ge dig anpassade erbjudanden, inklusive erbjudanden från tredje män, och evenemang som du kan vara intresserad av, förutsatt att Vi har fått ditt samtycke (opt-in i användargränssnittet).
Köpcentrum App (”App”): I vår App finner du först allmän information om köpcentrumet (t.ex. kartor, affärer, öppettider). Dessutom kommer du ha möjlighet att använda våra tilläggstjänster (t.ex. Smart Park).
Som en del av speciella funktioner i Lojalitetsprogrammet som ska aktiveras, vänligen notera att du har möjligheten att länka ditt bankkonto med ditt Lojalitetskonto (härefter ”Lojalitetspoängssamling”). Genom Lojalitetspoängssamlingen kan du vara berättigad att få återbetalningar, baserat på köp du gör i köpcentrumet. Aktivering av Lojalitetspoängssamlingen är valfri och du bestämmer fritt om du vill aktivera den här funktionen i ditt Lojalitetsprogram eller inte.
För att organisera, hantera och implementera återbetalningarna till följd av dina transaktioner, samt analysera betalningsflödena som härrör från din användning av Lojalitetspoängssamlingen, observera att Transactions Connect (ett franskt företag med huvudkontor i 86, rue du faubourg St Denis 75010 Paris, och registrerat hos Handels- och Bolagsregistret i Paris under nummer 822 619 185) ensam ska anses agera som personuppgiftsansvarig avseende den aktuella behandlingen av dina Personuppgifter. För tydlighets skull, vi agerar inte som personuppgiftsansvariga när dina Personuppgifter behandlas av Transaction Connect för syften som avses i denna punkt.
Du kan hitta ytterligare information om behandlingsaktiviteter som implementerats av Transaction Connect genom att klicka på följande länk [infoga länk som omdirigerar till Transaction Connects användarvillkor].
Vänligen observera att vi under inga omständigheter ansvarar för behandlingar utförda av Transaction Connect såsom personuppgiftsansvarig. Alla krav eller förfrågningar ska följaktligen riktas till Transaction Connect, som har sin egen integritetspolicy [länk], vilken du kommer att behöva läsa och acceptera. 
När du har aktiverat Lojalitetspoängssamlingen, kommer de Personuppgiftsansvariga att få information om detta och relevanta inköp du gör (se punkterna 3.1.4.b och 4.2.1 nedan) i köpcentrumet, så att de Personuppgiftsansvariga kan hantera och räkna dina lojalitetspoäng för att du ska kunna åtnjuta dem genom Lojalitetspoängssamlingen. Vi kommer under inga omständigheter få tillgång till eller ta emot information hänförlig till dina bankkonton, kreditkort eller Personuppgifter av ekonomisk karaktär.

1.3 Hur du registrerar dig till Lojalitetsprogrammet och Lojalitetspoängssamlingen

Vi erbjuder dig följande separata allmänna tjänster:
Lojalitetsprogrammet 
Detta är vårt system för att bevara våra kundrelationer, som kommer att erbjudas till varje köpcentrum separat. Syftet är att ge dig skräddarsydda och personliga erbjudanden och information.
Du kan registrera dig via (i) ett skriftligt formulär vid kunddisken eller (ii) via köpcentrumets webbplats.
Din registrering ger oss tekniskt sett tillåtelse att erbjuda dig tillgång till Lojalitetsprogrammets tjänster och till kommersiell information.
Lojalitetspoängssamlingen
Aktivering av Lojalitetspoängssamlingen kommer inte att vara möjligt via kunddisken. Du måste registrera dig via köpcentrumets webbplats.
Som ett alternativ i Lojalitetsprogrammet, kommer du att kunna aktivera Lojalitetspoängssamlingen, som syftar till att ge dig personliga erbjudanden och cashback erbjudanden, under specifika villkor som anges i användarvillkoren [länk till URW användarvillkor].

 

2. Personuppgiftsansvarig

Lokala Personuppgiftsansvariga som behandlar dina Personuppgifter under Lojalitetsprogrammet och/eller Appen:
Rodamco Handel AB

Rodamco Handel AB
Box 7846
103 98 Stockholm
Telefon: 08-586 230 00
Email: 
info@westfieldmallofscandinavia.se
Hemsida: 
www.westfieldmallofscandinavia.se

Den Personuppgiftsansvariga på Gruppnivå som behandlar dina personuppgifter i Lojalitetsprogrammet och/eller i Appen:
Unibail Management S.A.S.
7 Place du Chancelier Adenauer, 75016 Paris, Frankrike
Den Personuppgiftsansvariga har utsett Maria Sjödin som personuppgiftsombud (dataskyddsombud). Vänligen se kontaktuppgifter nedan:

Maria Sjödin
Rodamco Sverige AB
Box 7846
103 98 Stockholm
Telefon: 08-586 230 00
Email: dp.nordics@urw.com
 

3. Syftet med behandlingen

3.1. Hur Vi samlar in personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter på flera olika sätt:

3.1.1. Registreringsinformation som du tillhandahåller Oss. Vissa av våra Tjänster kräver att du skapar ett konto, särskilt för användandet av vårt Lojalitetsprogram och vissa funktioner som finns tillgängliga via Appen. Om du väljer att skapa ett konto genom att fylla i registreringsformuläret kommer du att bli ombedd att lämna kontaktuppgifter och andra Personuppgifter (din eventuella titel, för- och efternamn, födelsedatum, e-postadress, mobilnummer, kön, lösenord, registreringsskylt, ditt samtycke till att få Kommersiell Information och annan relevant information som är nödvändig för tillhandahållandet av våra Tjänster).

3.1.2. Registreringsinformation som du tillåter tredje man att överföra till Oss. Vissa av våra Tjänster kräver att du skapar ett konto via en tredje man, i synnerhet avseende vår marknadsföring. Om du väljer att skapa ett konto via en tredje man inom ramen för våra Tjänster, skickar den tredje mannen Oss de Personuppgifter som tillhandahållits under registreringsprocessen (inklusive förnamn, efternamn och e-postadress). I dessa fall kan även en integritetspolicy hos tredje man, som tillåter tredje man att överföra dina Personuppgifter till Oss, också bli tillämplig på dig.

3.1.3. Registreringsinformation som du tillåter sociala nätverk att överföra till Oss. Om du väljer att skapa ett konto genom att använda ditt sociala nätverkskonto (dvs. Facebook eller Google +), kommer dessa sociala nätverk, med ditt föregående samtycke, att skicka dina Personuppgifter till Oss (inklusive t.ex. förnamn, efternamn, användarnamn, profilbild, e-postadress, kön, födelsedatum, utbildning, skola, jobbtitel), din adressinformation (land, ort, adress, postnummer, telefon), dina "gillar" (t.ex. sidor, favoritfilmer, favorit Musik, favorit TV-program), inlägg, vänlista och annan information som du har offentligt.

3.1.4. Personuppgifter Vi samlar in från din användning av våra Tjänster.

 samlar Vi in och bearbetar:
•information om din köpprofil;
•frekvensen och varaktigheten av dina besök;
•information om ditt inköps- och besöksbeteende (speciellt spårning); och
•om du är registrerad i Lojalitetsprogrammet med hjälp av ditt sociala nätverk, information om dina interaktioner med Lojalitetskortstjänsten på det sociala nätverket.
b) När du använder Lojalitetspoängssamlingen, samlar Vi in och bearbetar följande Personuppgifter:
•Inköpsdatum;
•Köpbelopp och
•Butik där köpet genomfördes.

c)När du som verifierad användare använder våra Tjänster via vår mobila applikation eller webbplats, samlar Vi in och bearbetar:
•Information som beskrivs i Avsnitt 3.1.4.a ovan;
•Personuppgifter som du lägger in i din profil (t.ex. användarnamn eller smeknamn, profilbild och lösenord);
•Personuppgifter som ingår i det du skriver, laddar upp, bidrar till eller på annat sätt gör tillgängligt på eller via Tjänsterna, till exempel på din tidslinje, det du gillar, böcker, önskelista, kontaktlista;
•om du är ansluten till Tjänsterna med ditt sociala nätverkskonto, information som är relaterad till dina samspel med Tjänsterna på ett sådant socialt nätverk;
•information om frekvensen av dina besök, vilka vägar du tar och platser inom köpcentrumet, förutsatt att Vi har erhållit ditt föregående samtycke att samla in sådan information. Du kan läsa mer om sådan användning i Avsnitt ”[länk till avsnittet geolokalisering]” nedan;
•teknisk data.
d) När du använder hemsidan, kan cookies komma att behandla dina Personuppgifter. Du finner alla detaljer om användning av cookies i Cookiepolicyn [Användarvillkor tillgänglig genom att klicka på följande länk: [infoga relevant länk].
 

 

3.2. Hur dina Personuppgifter används

3.2.1. Allmän användning

 Vi använder dina Personuppgifter till att:

•hantera och tillhandahålla Tjänsterna till dig;
•administrera din registrering;
•analysera din användning av Tjänsterna och, med förbehåll för ditt föregående samtycke, kombinera dina Personuppgifter som samlats in från användningen av våra olika Tjänster (dvs. Lojalitetsprogrammet, eventuellt inklusive Lojalitetspoängssamlingen)  våra mobila applikationer, våra webbplatser, våra sociala medier och våra kampanjaktiviteter) för att förbättra vår förståelse för dina förväntningar och behov och därmed kunna utveckla nya funktioner och tjänster;
•tillhandahålla dig skräddarsydd information och reklammaterial. Vi vill inte besvära dig med informations- och reklamkampanjer som inte är relevanta för dig. Genom att utvärdera din inköpsprofil, såsom information om dina tidigare inköp, preferenser och behov som Vi samlar in genom att du använder våra tjänster, kan Vi istället skicka anpassad information och reklam. Vi använder endast dina Personuppgifter i syfte att skicka (i) information och erbjudanden relaterade till Lojalitetsprogrammet baserat på det avtalsförhållanden som ingåtts med dig och/eller (ii) kommersiell information baserat på ditt separata samtycke för det fall du inte avböjt detta (”opt-out”), se avsnitt 6 nedan;
•mäta, testa och övervaka mätvärdena och effektiviteten av våra Tjänster;
•för användning av våra Tjänster via Appen måste du hämta köpcentrum-Appen till din mobila enhet. Om du har laddat ner köpcentrum-Appen kan du bestämma om du vill använda ytterligare Tjänster (specifik användning, avsnitt 3.2.2) som exempelvis "Smart Park" och/eller om du vill ansluta dig till Lojalitetsprogrammet. Dessa Tjänster kommer inte att aktiveras automatiskt;
•se till att Tjänsterna fungerar rent tekniskt och skydda dina personuppgifter mot stöld, förlust, skada eller obehörig åtkomst;

Om du avbryter registreringsprocessen sparas inte dina Personuppgifter. Vi tar bort dina Personuppgifter direkt utan någon ytterligare behandling. Vi kan komma att behålla en mindre mängd uppgifter som är nödvändigt för att bevisa att dina Personuppgifter har raderats och vilken dag detta skett.
Som beskrivs i avsnitt 3.1.4 ovan använder Vi dina Personuppgifter för att analysera ditt kundbeteende, dvs. dina tidigare inköp. En sådan analys av ditt kundbeteende kommer emellertid inte att leda till några rättsverkningar för dig och/eller på annat sätt väsentligt påverka dig. Information om hur du använder Tjänsterna kommer endast att användas för att anpassa vårt reklammaterial till dig så att Vi kan erbjuda dig tjänster och produkter som matchar dina önskemål och behov. Det enda syftet med denna profilering är att ge dig skräddarsydda fördelar och alternativ. De profilerade uppgifterna kommer inte att användas på något annat sätt och kommer inte att delas med någon som inte uttryckligen anges i denna Integritetspolicy, förutom om Vi använder följande tjänsteleverantörer [Länklista över tjänsteleverantörer] för att utföra Våra tjänster till dig. Vi försäkrar dig att analysen av ditt kundbeteende inte kommer att ha några negativa konsekvenser för dig.
 

3.2.2. Särskild användning

a)GEOLOKALISERING

(i)Generell princip
Med förbehåll för ditt föregående uttryckliga samtycke kan information om vad du befinner dig i vårt köpcentrum samlas in och behandlas av Oss medan du verifieras på våra mobilapplikationer i syfte att mäta frekvensen av dina besök och vilka vägar du tar i vårt köpcentrum och/eller tillhandahålla lokaliseringstjänster.
Geolokalisering kommer bara att ske om du har aktiverat de extra tjänsterna/den specifika funktionen i inställningarna för din nedladdade köpcentrum-App på din mobila enhet. Du kan när som helst inaktivera dessa ytterligare tjänster i inställningarna. Du kan använda din köpcentrum-App för att göra det.

(ii)Hur Vi använder din geolokaliseringsinformation
För att kunna bli lokaliserad inom köpcentrumet måste du aktivera Bluetooth-funktionen på din mobila enhet. Om du bara vill titta på kartan och dina kontakters position på kartan genom lokaliseringstjänsten krävs inte aktivering av Bluetooth-funktionen. Observera att Vi inte kan lokalisera dig utanför vårt köpcentrum och du kan inte dela din plats utanför vårt köpcentrum genom lokaliseringstjänsten. Lokaliseringsalternativet tillhandahålls genom Bluetooths sändare/mottagare som är installerade endast i de gemensamma utrymmena i köpcentrumet.

Den maximala perioden för vilken dina geolokaliseringsuppgifter är lagrade är 12 månader från den dag då uppgifterna samlades in.
Vi kan också komma att dela din geolokaliseringsinformation med de mottagare som anges i "Hur Vi delar och lämnar ut dina Personuppgifter" nedan (avsnitt 4.1).

(iii)Hur du hanterar dina geolokaliseringsinställningar på din mobila enhet

Första gången du ansluter till vår mobila applikation,  kommer Vi fråga efter ditt samtycke att aktivera geolokalisering på din mobila enhet och att dela din geolokaliseringsdata.

Om du accepterar geolokaliseringen för din mobila enhet aktiveras det direkt och gäller för framtida anslutningar i vår mobilapplikation och för varje framtida besök i vårt köpcentrum.

Du kan när som helst inaktivera geolokaliseringen för din mobila enhet via inställningarna i mobilen.


b)YTTERLIGARE TJÄNSTER

Vi har utvecklat de nya Tjänsterna "Smart Park" och "In & Out" för att förbättra din upplevelse när du besöker våra köpcentrum.

När du loggar in på ditt användarkonto för att använda Smart Park-tjänsten använder Vi dina Personuppgifter som möjliggör geolokalisering av din bil på parkeringen till våra köpcentrum enligt vad som beskrivs i Avsnitt 3.2.2. lit.a); dessa uppgifter behandlas inte för några andra ändamål. Om du inte loggar in på ditt användarkonto behandlas inga Personuppgifter. Om du loggar in på ditt användarkonto behandlar Vi dina Personuppgifter om Vi mottagit ditt samtycke.
När du vill utnyttja tjänsten "In & Out" använder Vi de Personuppgifter som du tillhandahöll Oss när du skapade ditt användarkonto. I synnerhet funktionen för igenkänning av registreringsskyltar och personuppgiftsbehandling gör det möjligt för parkeringssystemet att automatiskt öppna porten när du kör in eller ut från våra parkeringsplatser i köpcentrumet.

Dessutom kan Vi använda dina Personuppgifter när du utnyttjar tjänsterna "Smart Park" och "In & Out" för att informera dig om nya tjänster som Vi kan utveckla och som kan vara av intresse för dig.

Personuppgifterna delas inte med, och/eller görs inte tillgängliga för tredje man och de används inte i något annat syfte än de ovan nämnda.

 

c)EXTERNA LÄNKAR

Vi kan komma att föreslå hyperlänkar i Tjänsterna, eller i kommunikation du mottar från Tjänsterna, till tredje mans webbplats eller Internetkällor. Vi kontrollerar inte dessa sidor och kan inte i något fall hållas ansvariga för tredje mans behandling av personuppgifter eller innehåll på deras webbsidor. Vänligen läs deras integritetspolicy noggrant för att få reda på hur de samlar in och behandlar dina Personuppgifter.

3.3. Personuppgiftsbehandling i och utanför EES

Vi använder tjänsteleverantörer som hjälper Oss tillhandahålla Tjänsterna till dig och behandla dina Personuppgifter å våra vägnar. Sådana tjänsteleverantörer kommer alltid att omfattas av säkerhets- och sekretessförpliktelser i enlighet med denna Integritetspolicy och tillämplig lag. Observera att vissa tjänsteleverantörer är belägna utanför EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) och därmed kan få tillgång till och behandla dina personuppgifter från länder som inte säkerställer en adekvat nivå av dataskydd. Vid sådan överföring utanför EES har Vi ingått sådana modellklausuler som antagits av Europeiska kommissionen för att se till att dina Personuppgifter behandlas med en adekvat skyddsnivå när de görs tillgängliga och behandlas därifrån, eller så använder Vi/tjänsteleverantören ett annat auktoriserat sätt att behandla personuppgifter utanför EES, såsom ”Binding Corporate Rules” eller ”EU/US Privacy Shield”. Information om modellklausuler finns här. Information om ”EU/US Privacy Shield” finns här. Listan över våra nuvarande tjänsteleverantörer som Vi använder Oss av för personuppgiftsbehandling publiceras på [infoga länk]. Listan uppdateras regelbundet och innehåller företagsnamn, företagsadress, den specifika behandlingen av tjänsteleverantören och huruvida de har tillgång till dina Personuppgifter.
Vi har ingått specifika biträdessavtal med varje tjänsteleverantör som anges i länken. Vi har även kontrollerat deras allmänna tekniska och organisatoriska åtgärder. Tjänsteleverantörerna är endast behöriga att behandla uppgifterna enligt bestämmelserna i denna Integritetspolicy, endast å våra vägnar och enligt våra instruktioner. Ingen ytterligare behandling, användning eller underbehandling tillåts för att överföra uppgifter utanför EES utan vår vetskap.
Vi använder dessa bifogade [länk] tjänsteleverantörer för olika och i följande beskrivna ändamål:
(a) Registrering:
Om du i skriftlig form vid vår kunddisk registrerar dig till vårt Lojalitetsprogram kommer det att finnas en receptionist ("Receptionisten") för att hjälpa dig att skriva in dina Personuppgifter i registreringsfunktionen.
Vi använder en tjänsteleverantör för kontohantering under registreringsprocessen ("Registreringsansvarig") som skickar ett registrerings-e-postmeddelande. Du måste därför minst ange ditt förnamn, efternamn, födelsedatum och e-postadress. Den Registreringsansvariga ger dig ett första lösenord och hjälper dig med dina lösenordsinställningar.
(b) CRM-Management:
Vi kommer att använda en tjänsteleverantör för CRM-Management ("CRM-Ansvarig"). CRM-Ansvarig kommer att ha full tillgång till de personuppgifter du tillhandahåller vid användandet av Lojalitetsprogrammet eller Appen. CRM-Ansvarig kommer att förena dessa med andra uppgifter som du har gett Oss (t.ex. för WiFi-registrering) till din uppgiftssamling.
(c) Analys av kundbeteende:
Vi kommer att använda en tjänsteleverantör för analys av ditt kundbeteende ("Analys-Ansvarig"). Analys-Ansvarig analyserar ditt användarbeteende baserat på dina inställningar, dina Personuppgifter och information om geolokalisering.
(d) E-post:
Vi kommer att använda tjänsteleverantörer för skräddarsydda e-post-meddelanden ("E-post-Ansvarig"). Om du registrerar dig till våra tjänster kommer du först att få ett välkomstmeddelande till din e-post som skickas av den Personuppgiftsansvariga på Gruppnivå på uppdrag av den Lokalt Personuppgiftsansvariga.
Baserat på analysen av ditt kundbeteende av den Analys-Ansvariga får du skräddarsydda e-postmeddelanden och push-aviseringar som skickas ut från den E-post-Ansvariga på uppdrag av den Lokalt Personuppgiftsansvariga. Därför får den E-post-Ansvariga tillgång till din e-postadress, ditt förnamn och efternamn.
(e) Lagring av uppgifter
Vi kommer att använda en extern leverantör för uppgiftslagring ("Lagrings-Ansvarig"). Den Lagrings-Ansvariga har inte tillåtelse att använda dina personuppgifter på något sätt. Vi använder tjänsten för att lagra CRM-databasen på en extern server.

3.4. Om RFID-chip

För att du ska kunna ta del av fördelar från Lojalitetsprogram, t.ex. de Tjänster som Vi erbjuder, använder vi ett RFID-chip som integrerats i  lojalitetskortet. Lojalitetsprogrammets medlemmar kan använda RFID-chip för att registrera sig hos de medverkande köpcentrumen och därigenom få tillgång till deras Tjänster.
RFID-teknologi baseras på chip som förmedlar information via radiovågor. Sändningarna går inte att identifiera utifrån. Chippet är integrerat i lojalitetskortet. En avläsningsanordning sänder ut radiosignaler på en förinställd våglängd, vilka plockas upp av RFID-chippet. Informationen lagras i chippet varefter den överförs till avläsningsanordningen.
RFID-chippet innehåller ett Unikt Identifikationsnummer (UID) som skiljer sig från medlemsskapsnumret. Samtliga UID behandlas exklusivt av den lokala Personuppgiftsansvariga. Information som finns på RFID-chippet röjer i sig själv inte kortinnehavarens identitet. För att våra medlemmar ska kunna använda våra Tjänster förs den UID som finns på RFID-chippet över till Oss. Tjänsterna som används matchas därefter i våra databaser och sänds till avläsningsanordningen med användning av UID. Inga andra personuppgifter överförs. RFID-chippet används inte för något annat syfte än det ovan nämnda.
Vid förlorat eller förstört medlemskort eller RFID-chip måste Vi underrättas omedelbart. När Vi får sådan information blockar Vi det medlemsskapsnummer som är lagrat på RFID-chippet för nyttjande av Lojalitetkortsprogrammet omedelbart och utfärdar ett nytt medlemskap med ett nytt UID.
Information avseende streckkoder
För att du ska få fördelar av vårt lojalitetskort har lojalitetskortet utrustats med en streckkod. Streckkoden scannas hos de medverkande butikerna för autentisering, t.ex. för erhållande av rabatt. Hyresgästerna i respektive köpcentrum får då en bekräftelse på sin dator att lojalitetskortet är aktivt och att vissa förmåner kan beviljas. Inga personuppgifter överförs till hyresgästerna.

Streckkodsskannern informerar Oss om att lojalitetskortet har använts. Kombinerat med var skannern är kan Vi identifiera var lojalitetskortet har använts. Vi får inte någon information utöver detta, t.ex. vilka produkter som har köpts, till vilken kostnad eller om rabatter har utnyttjats.

3.5. Datasäkerhet

Att skydda din integritet och dina Personuppgifter är vår prioritet. Om du som registrerad användare får ett lösenord bör du hålla det konfidentiellt, begränsa åtkomsten till din dator eller mobila enhet och logga ut efter att ha använt Tjänsterna. Läs mer om ditt ansvar i  [Länk till användarvillkoren].
Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder, speciellt tekniska och organisatoriska åtgärder, för att skydda dina Personuppgifter mot oavsiktlig förlust, förstörelse, missbruk, skada och obehörig eller olaglig åtkomst. Observera dock att ingen informationsöverföring via Internet eller genom lagringsteknik garanterat kan vara 100 % säker.
De personuppgiftsansvariga har ingått biträdesavtal som särskilt säkerställer lämpliga säkerhetsåtgärder. Rodamco Handel AB är den ansvariga för att uppfylla dina krav och även den som du kan utöva alla dina rättigheter gentemot i samband med att Vi behandlar dina Personuppgifter.

 
 

4. Överföring och delning av personuppgifter (mottagare av personuppgifter)

4.1. Hur Vi delar och ger ut dina personuppgifter

Vi delar de personuppgifter Vi samlar in via Tjänsterna på följande sätt:

4.1.1. Delning av Personuppgifterna med tredje man

Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med:
•företag som är ett bolag associerat till Oss, för att utveckla och testa nya tjänster och funktioner;
• varumärken för partners som finns i vårt köpcentrum, på ett Anonymt sätt så att det inte längre är möjligt att identifiera dig, för att de ska kunna leverera annonser som de tycker är av intresse för dig;
•våra reklam- och marknadsföringspartners, på ett Anonymt sätt så att det inte längre är möjligt att identifiera dig;
•våra tjänsteleverantörer i enlighet med beskrivningen i avsnitt 3.3 ovan;
• 
•för att svara mot lag eller förordning, domstolsförelägganden, stämningar eller rättsliga processer, om detta är nödvändigt för att följa gällande lagar;
•förvärvare, när Personuppgifter överförs som en del av försäljning eller annan typ av överföring av hela eller delar av våra tillgångar till ett annat företag.

 

4.1.2. Delning med parter som du själv väljer

Dela med andra användare av Tjänsterna. All information eller allt innehåll som du frivilligt lämnat ut via vår mobila applikation eller webbplats för Tjänsterna blir tillgängligt för de användare av Tjänsterna som du godkänner detta för. Sådana Tjänster gör det också möjligt för dig att dela hela eller delar av innehållet och Personuppgifterna individuellt till användarna i din kontaktlista genom att ändra dina delningsinställningar för Tjänsterna.
•Dela med sociala nätverk. Om du väljer att komma åt Tjänsterna med ditt sociala nätverkskonto (som Facebook eller Google) eller genom att klicka på en av ”plugin-knapparna” eller länkarna i det sociala nätverket (t.ex. Facebooks "Like"-knapp eller Googles "+" knapp) som finns tillgängliga via Tjänsterna, kommer ditt innehåll och dina Personuppgifter att delas med de aktuella sociala nätverken. Du förstår härmed att sådan information kan publiceras på ditt sociala nätverk under ditt konto.
Du förstår och accepterar att användningen av dina Personuppgifter, inklusive information som delas på de sociala nätverken via Tjänsterna, att dessa sociala nätverk har egna integritetspolicys. Om du inte vill att de sociala nätverken ska samla in information om dig, var god läs det aktuella sociala nätverkets integritetspolicy i detta avseende och/eller logga ut från det aktuella sociala nätverket innan du använder våra Tjänster.

 

4.2. Hur Transaction Connect delar information av ekonomisk karaktär med Oss som erhållits från dina personuppgifter

• Transaction Connect kommer att överföra Personuppgifter till Oss som erhållits genom analys av de Personuppgifter av ekonomisk karaktär hänförliga till de köp du har gjort i vårt köpcentrum, nämligen: inköpsdatum, köpbelopp och butik. Denna information kommer att pseudonymiseras under överföringen men Vi kommer sedan att korrelera dem med ditt Lojalitetskonto.
• Transaction Connect kommer att överföra sammanställda och anonymiserade uppgifter till oss som erhållits efter analys av Personuppgifter av ekonomisk karaktär hänförliga till köp genomförda utanför köpcentrumet, förutsatt att du samtycker till detta.

4.3. Överlåtelse av personuppgifter vid ändrade ägandeförhållanden

Om Unibail-Rodamco-Westfield Group är involverat i en fusion, förvärv, upplösning eller försäljning av köpcentrumet där du är registrerad som Lojalitetsprogramsmedlem, förbehåller Vi Oss rätten att överföra dina Personuppgifter. Du kommer att informeras om dina Personuppgifter överförs till en annan enhet som ett resultat av fusion, förvärv, upplösning eller försäljning av köpcentrumet.

5. Lagringstid

Vi behandlar dina Personuppgifter baserat på det samtycke du har gett oss för den period under vilken du använder Tjänsterna.
Vänligen observera att Vi kommer att ta bort eller blockera dina Personuppgifter automatiskt för vidare användning om du inte har använt våra tjänster i Lojalitetsprogrammet på mer än 5 år (senaste kontakten med dig eller den senaste användningen av tjänsten av dig).

6. Dina rättigheter som registrerad

Om du utövar några av dina rättigheter enligt detta avsnitt eller i enlighet med tillämpliga lagar kommer Vi att meddela eventuell rättelse eller radering av dina Personuppgifter, eller begränsningar av behandling som utförs i enlighet med din begäran, till varje mottagare som Personuppgifterna har lämnats till, i enlighet med avsnitt 4 i denna Integritetspolicy, såvida inte sådan kommunikation är omöjlig eller innebär oproportionerlig ansträngning.
Om du vill utöva dessa rättigheter och/eller få all relevant information, vänligen kontakta Dataskyddsombudet enligt p. 2 ovan. Du kommer att bli ombedd att tillhandahålla [några av de identifieringsuppgifter som du lämnade vid din registrering]; detta är nödvändigt för att verifiera att begäran verkligen har skickats av dig. Vi kommer att svara inom 1 månad efter mottagandet av din begäran, men Vi förbehåller Oss rätten att förlänga denna period med 2 månader. Vi kommer under alla omständigheter att informera dig inom 1 månad efter mottagandet av din begäran om Vi beslutar att förlänga perioden för att svara.
I enlighet med tillämpliga lagar, och som mer detaljerat framgår nedan, har du rätt att begära tillgång till och erhålla rättelse, radering eller förflyttning, s.k. dataportabilitet (t.ex. överföring av dina Personuppgifter till en annan tjänsteleverantör) av dina Personuppgifter som Vi behandlar, samt rätt att begära begränsning av sådan behandling.

 

6.1. Rättelse av dina personuppgifter

Enligt tillämpliga lagar har du rätt att erhålla rättelse av dina Personuppgifter som du har delat med Oss. Genom dina inställningar i Tjänsterna kan du uppdatera din kontoinformation, ändra dina profilinställningar, aktivera/inaktivera meddelanden från Oss, och ange dina delningsinställningar för Tjänsterna, inklusive platsaktiverade funktioner.

Observera att om du vill begränsa eller ändra tillgång till vår delning av dina Personuppgifter med ett socialt nätverk, ska du uppdatera dina kontoinställningar på det sociala nätverket.

Om du i skriftlig form har registrerat dig för våra tjänster, vänligen kontakta ovannämnda personuppgiftsansvariga (avsnitt 2) via skriftlig form eller via e-post för att erhålla rättelse av dina Personuppgifter.

 

6.2. Rättelse av dina personuppgifter

Vi vidtar rimliga åtgärder för att se till att du kan hålla dina Personuppgifter riktiga och uppdaterade. Du kan alltid kontakta Oss för att få bekräftat huruvida Vi fortfarande behandlar dina Personuppgifter.

Om du upptäcker att dina Personuppgifter som behandlas av Oss är felaktiga eller ofullständiga, och du inte har möjlighet att uppdatera dina Personuppgifter enligt avsnitt 6.2 i denna Integritetspolicy, kan du begära att Vi uppdaterar sådana Personuppgifter. Vi kommer att verifiera din identitet och uppdatera dina Personuppgifter.

6.3. Radering av dina Personuppgifter

Du kan be Oss att radera dina Personuppgifter när som helst. Om du kontaktar Oss med en sådan begäran tar Vi bort alla dina Personuppgifter Vi behandlar utan onödigt dröjsmål, förutsatt att dina Personuppgifter inte längre är nödvändiga för tillhandahållandet av Tjänsterna. Vi kommer också att radera (och se till att de biträden som å våra vägnar behandlar Personuppgifter raderar) alla dina Personuppgifter om du tar tillbaka ditt samtycke eller om det skulle krävas av lag.

6.4. Begränsning av behandlingen

Om du ber Oss att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter, t.ex. om du skulle bestrida riktigheten, lagenligheten eller vårt behov av att behandla dina Personuppgifter, kommer Vi att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till det som kan anses nödvändigt minimum (lagring). I fall det skulle behövas kommer Vi att endast behandla dem för att konstatera, utöva eller försvara Oss från rättsliga krav eller, om det är nödvändigt, för skydd av rättigheter för en annan fysisk eller juridisk person eller andra begränsade skäl som dikterats av tillämplig lag. Om begränsningen upphävs och Vi fortsätter att behandla dina Personuppgifter kommer du att informeras om detta utan dröjsmål.

6.5. Invändning mot direktmarknadsföring

Om du inte längre vill få direktmarknadsföring i form av Kommersiell Information, kan du begära att Vi upphör med användandet av dina Personuppgifter för detta ändamål. Vi kommer då att upphöra med detta utan dröjsmål. I sådant fall kommer du inte längre att kunna dra nytta av några av våra Tjänster eller specifika funktioner för vilka denna kategori av behandling är nödvändig (dvs. mottagandet av (personlig) marknadsföring och reklammaterial).
Om du endast återkallar ditt specifika samtycke för att få Kommersiell Information kommer du inte att få någon ytterligare Kommersiell Information från tredje man som inte är relaterad till Lojalitetsprogrammet. Observera dock att du fortfarande kommer att få Kommersiell Information relaterad till Lojalitetsprogrammet, inklusive evenemang och erbjudanden från köpcentrumet, vilket är en viktig del av Lojalitetsprogrammet.

6.6. Invändning mot att ta emot information och erbjudanden från Lojalitetsprogrammet

Om du inte längre önskar ta emot information från Lojalitetsprogrammet, kan du begära att Vi upphör med att använda dina Personuppgifter för dessa syften, vilket Vi kommer att göra utan oskäligt dröjsmål. I så fall kommer du inte längre ha möjligheten att ta fördel av några av våra Tjänster eller särskilda erbjudanden för vilka behandling av denna kategori av Personuppgifter är nödvändig..

6.7. Förflyttning av dina Personuppgifter

Du har rätt att erhålla Personuppgifter om dig som du har lämnat till Oss. På begäran kommer dina Personuppgifter att tillhandahållas dig i vanligt och maskinläsbart format utan onödigt dröjsmål från tiden av mottagandet av din förfrågan. På din begäran kan dina Personuppgifter skickas till tredje man (en annan personuppgiftsansvarig) som du identifierar i din förfrågan, såvida inte en sådan begäran skulle påverka andras rättigheter och friheter och det skulle vara tekniskt omöjligt

6.8. Återkallande av ditt/dina samtycke(n)

Om du inte längre önskar ta emot Kommersiell Information, var vänlig och se avsnitt 6.5 och/eller 6.6. Om du inte längre önskar vara med i Lojalitetsprogrammet och/eller inte längre vill dra nytta av Lojalitetspoängssamlingen och/eller inte längre önskar använda Appen, kan du när som helst dra tillbaka ditt/dina givna samtycke(n) utan att ge någon anledning därtill. Vänligen kontakta aktuell Personuppgiftsansvarig via e-post eller direkt vid informations-/välkomstdisken i köpcentrumet. 
Vi kommer att blockera dina Personuppgifter för vidare behandling. Observera att återkallandet av ditt samtycke inte påverkar lagenligheten av någon behandling som gjorts baserat på grunden att du tidigare har gett ditt samtycke.
Du kommer även att ha möjligheten att direkt i ditt Lojalitetskonto:
- Avaktivera Lojalitetspoängssamlingen [observera att din relation till Transaction Connect kommer att avslutas i enlighet med dess användarvillkor [länk]].
- Avaktivera ditt Lojalitetskonto.
Observera att det inte är möjligt att använda Lojalitetsprogrammets Tjänster eller delar av Tjänsterna, särskilt Lojalitetspoängssamlingen, om du drar tillbaka ditt samtycke.
Du kan inaktivera de ytterligare tjänsterna som "Smart Park" och "In & Out" i App-inställningarna. En separat återkallelse av ditt samtycke behövs inte i det här fallet.

 

6.9. Klaga hos en dataskyddsmyndighet

Du har rätt att framföra en klagan avseende personuppgiftsbehandlingen till
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se.

 

Vänligen kontakta oss på: dp.nordics@urw.com.

 

7. Tillhandahållande av personuppgifter

Du tillhandahåller Oss dina Personuppgifter på frivillig basis, vilket du samtyckte till under registreringen och som en del av ett kontraktsmässigt krav att använda Tjänsterna. Om du inte ger Oss dina Personuppgifter får du inte tillgång till och/eller använda alla funktionerna i Tjänsterna (t.ex. skräddarsydda rabatter, alternativ och preferenser). Genom att tillhandahålla Oss dina Personuppgifter kan du också dra nytta av alla funktioner i Tjänsterna och personliga erbjudanden som Vi från tid till annan kan skicka till dig, du kan hjälpa till att förbättra våra tjänster och göra det möjligt för Oss att analysera dina Personuppgifter enligt beskrivningen i denna Integritetspolicy.

8. Automatiserat beslutsfattande/profiliering

Det finns för närvarande ingen automatiserad beslutsprocess eller profilering som skulle påverka dig juridiskt eller på annat sätt väsentligt påverka dig. Vi kommer dock att framföra specifika erbjudanden baserat på dina individuella Personuppgifter och analysen av ditt användarbeteende.

 

9. Uppdateringar av integritetspolicyn

Vi kan komma att ändra eller uppdatera denna Integritetspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar av denna Integritetspolicy träder i kraft när den ändrade Integritetspolicyn har publicerats genom Tjänsterna. Vid ändringar som Vi anser är betydande och erfordrar ditt samtycke enligt gällande lagstiftning, kommer Vi att informera dig om detta via Tjänsterna och be om ditt samtycke till dessa ändringar